Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /var/www/vhosts/vluchtclaimvergelijker.nl/httpdocs/includes/php/phpmailer/PHPMailerAutoload.php on line 45
Disclaimer | Vlucht Claim Vergelijker

Dé plek om vluchtclaimaanbieders te vergelijken

Altijd up-to-date
(On)afhankelijk
100% veilig

Disclaimer

Doelen van deze website
Deze vergelijkingswebsite van Stichting Vluchtvertragingsclaimen en de daarop geplaatste informatie is uitsluitend bedoeld als hulpmiddel voor passagiers, door de onderlinge verschillen tussen de claimbedrijven inzichtelijk te maken. Passagiers transparantie bieden en inzicht verschaffen in de (verschillen tussen de) claimbedrijven zijn de doelen van deze website. Het is aan de passagiers zelf om al dan niet een claimbedrijf in te schakelen en in dat geval voor het gewenste claimbedrijf te kiezen.

Geen garanties
Stichting Vluchtvertragingsclaimen zet zich tot het uiterste in om volledige, juiste en actuele informatie aan te bieden via deze website, maar Stichting Vluchtvertragingsclaimen verschaft geen garanties met betrekking tot de volledigheid, juistheid en/of actualiteit van de aangeboden informatie. Stichting Vluchtvertragingsclaimen garandeert ook geen beschikbaarheid van deze website en/of de aangeboden informatie.
 
Vrijwaring
U vrijwaart Stichting Vluchtvertragingsclaimen, alle direct en indirect betrokken (en toekomstige) (rechts)personen, volledig en onvoorwaardelijk tegen alle aanspraken van derden, ongeacht de soort aanspraak en ongeacht van welke derde, die samenhangen met of indirect samenhangen of samen kunnen hangen met het gebruiken en/of raadplegen van deze website en/of de aangeboden informatie op deze website. Onder de vrijwaring van allen (buiten)gerechtelijke stappen of acties en/of kosten en/of alle verder niet gespecifieerde kosten of (juridische) stappen, elk nadeel en/of schade die derden stellen te hebben door uw gebruik en/of raadpleging van deze website en/of de aangeboden informatie op deze website.

Geen aansprakelijkheid
Het raadplegen en/of gebruiken van deze website en/of de aangeboden informatie op deze website, betekent dat u accepteert dat Stichting Vluchtvertragingsclaimen op geen enkele wijze aansprakelijk is of kan zijn, voor gestelde directe of indirecte schade of ander nadeel, hoegenaamd ook en uit welke hoofde dan ook. U accepteert ook bij raadpleging en/of gebruik van deze website en/of de aangeboden informatie op deze website, dat verwijzingen of benoemingen naar diensten van derden, welke dus geen onderdeel zijn van Stichting Vluchtvertragingsclaimen, geen aansprakelijkheid oplevert van Stichting Vluchtvertragingsclaimen. Al dan niet beschikbaarheid van deze hele of gedeeltelijke website en/of de hierop aangeboden informatie en/of raadpleging en/of gebruik, levert geen aansprakelijkheid op van Stichting Vluchtvertragingsclaimen, bij raadpleging en/of gebruik van deze website stemt u hiermee in.

Informatie van derde(n), producten en diensten
Stichting Vluchtvertragingsclaimen verwijst naar producten en/of diensten en/of informatie van/naar derden websites, al dan niet met een hyperlink, deze verwijzing(en)
is/zijn nadrukkelijk geen advies; raadpleging en/of gebruik van deze derden websites zijn geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid. Stichting Vluchtvertragingsclaimen accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor gestelde schade, direct of indirect, of ander nadeel, hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook, die zou volgen uit het raadplegen en/of gebruiken van deze website en/of de daarop geplaatste informatie. Bij het raadplegen en/of gebruiken van deze website en/of de aangeboden informatie stemt u hiermee in.

Intellectuele eigendomsrechten
Exploitatie en/of openbaarmaking en/of verveelvoudiging en/of verspreiding van de aangeboden informatie op deze website is niet toegestaan, bij het ontbreken van voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Stichting Vluchtvertragingsclaimen of een derde, rechthebbende, partij.
Stichting Vluchtvertragingsclaimen behoudt zich al haar rechten voor, om precies te zijn al haar intellectuele- en industriële eigendomsrechten. Hieronder vallen tekens, symbolen, (merk)namen, beeldmerken, maar is hiertoe niet beperkt, dus ook hieraan gelijk te stellen onderscheidende elementen, deze zijn van Stichting Vluchtvertragingsclaimen, alleen strikt uitgezonderd de logo’s van de vergeleken en te vergelijken claimbedrijven.
 
Cookies
Uitsluitend voor verbetering van haar website gebruikt Stichting Vluchtvertragingsclaimen cookies. 

Wijzigingen
Stichting Vluchtvertragingsclaimen behoudt zich haar recht voor, om naar eigen inzicht en ongeacht het tijdstip, om wijzigingen door te voeren in deze disclaimer en/of in de aangeboden informatie op deze website, zonder aankondiging en/of melding hiervan te doen. Reden waarom het verstandig is om zelf na te gaan of er wijzigingen zijn doorgevoerd door Stichting Vluchtvertragingsclaimen.

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat wordt meegestuurd en door uw browser wordt opgeslagen om voor u de beste resultaten weer te geven.

Ik accepteer Meer informatie